Kostrådgivning

Kostrådgivning kan bli aktuellt i livets olika skeden.
Vid ett rutinbesök hos läkaren framkom kanske förhöjda kolesterolvärden och du behöver hjälp med att skapa nya kostvanor. Eller du har testat alla världens dieter, men äntligen märkt att de inte leder till bestående viktkontroll.
Kostrådgivning erbjuder även stor hjälp till den som jobbar med skiftarbete. När man jobbar i skift, är det utmanande att hitta den rätta och balanserade kosten. De felaktiga valen och fel måltidsrytm leder till att kilona samlas och man känner sig inte pigg mera. I det långa loppet leder detta till ökad risk att insjukna i många sjukdomar.  
I min egenskap av licensierad kostrådgivare* erbjuder jag dig inte några mirakeldieter utan en möjlighet till ett livslångt hälsosamt liv. Steg för steg hjälper jag dig att hitta ett bra och balanserat förhållande till din föda så att du blir själv din egen kostexpert. Jag lägger inte upp någon färdig diet för dig men jag stöder dig hela vägen. Det vi bygger upp tillsammans steg för steg utgår från dina egna smakinriktningar, målsättningar, ekonomiska situation och hälsotillstånd. På detta sätt lär du dig att känna efter vad din kropp behöver, göra rätta beslut i matbutiken samt njuta av att din tallrik fylls av smaklig och näringsrik mat!

Rådgivning

Kostrådgivningen börjar med en kartläggning av situationen i telefonen. Då går vi igenom din situation och dina önskningar. Efter detta samtal fyller du i matdagbok för några dagar. När matdagbok analysen är färdig, träffas vi. På träffen går vi noggrant igenom resultaten av analysen och du får instruktioner om hur du ska gå vidare.

Att göra en förändring kräver tid och man kan inte ändra allt på en gång. Därför rekommenderar jag att vi med samma bokar en uppföljnings tid för dig. Uppföljningen hjälper dig att hålla dig motiverad och med små steg uppnå dina mål.

 


Pris 125 €


Kartläggning av situationen i telefonen (ca 30 min)

Kostdagboksrådgivning och -analys

Träff en gång (ca 60min)

  • I lugn och ro går vi igenom din matdagbok och löser eventuella problem. Du får med dig instruktioner om hur du ska gå vidare mot hälsosammare och piggare liv.
  • Uppföljning 65€/gång

*En licensierad kostrådgivare är berättigad att samarbeta med personer med god grundhälsa. Om du nyligen genomgått ett kirurgiskt ingrepp eller om du lider av typ 1-diabetes, njursjukdom, cancer, ätstörning eller livshotande allergier, är samarbete möjligt endast med en legaliserad näringsterapeut.

Om den ovan beskrivna paketen inte lämpar sig för dina behov,
kan du ta kontakt så kartlägger vi ett alternativ som passar just dig!