Anniina

Som mamma till en liten flicka vet jag vilka utmaningar vardagen för med sig. Det är ofta besvärligt att koppla samman hemmet, arbetet och ett hälsosamt liv, men det är inte omöjligt.

Betydelsen av näringen för kroppens välmående har alltid intresserat mig och därför betonades även detta tema i min personal trainer -utbildning. Senare utbildade jag mig till kostrådgivare. Jag är inte anhängare av någon särskild kostinriktning utan i mitt tycke har var och en rätt att välja fritt bland många alternativ så länge som det egna valet främjar ens hälsa. I mitt eget liv satsar jag på självgjord och mångsidig hemlagad mat.

En närmare 30 års erfarenhet som idrottsinstruktör samt mina 10 år som högstadielärare ger mig goda färdigheter att möta dig som en individ. Jag vill att var och en av mina kunder skall känna sig personligt bemött under min coaching – vare sig det gäller kostplaner eller motion. Samtidigt tror jag på vikten av ett mentalt stöd inför både små och stora ändringar och därför vill jag vara med och dela denna resa med dig. För mig är det viktigt att du lyckas och finner den nya välmående jaget!